Åbningstider

Konsultation foregår kun efter aftale.
Tidsbestilling: Ring på tlf. 6221 1335

Mandag kl. 08.00 – 15.00
Tirsdag  kl. 08.00 – 15.00
Onsdag kl. 08.00 – 12.00
Torsdag kl. 08.00 – 15.00
Fredag  kl. 08.00 – 12.00

Onsdag er der afsat tid til hjemmebesøg og administrative opgaver og derfor ingen eftermiddagskonsultationer.

Vedrørende tidsbestilling

Tidsbestilling pr. telefon foregår i tidsrummet kl. 09.00 – 12.00.
Oplys venligst hvad konsultationen handler om, dels for at lægen kan forberede sig, dels for at den rette tid sættes af. En gennemsnitlig konsultation varer 10-12 min.

Er der flere problemstillinger, vil det være fornuftigt at aftale yderligere en konsultationen, da du er bedst tjent med at have god tid til det enkelte problem.

Vær i god tid med bestilling af tidskrævende aftaler f.eks.
– forebyggende undersøgelser
– attestanmodninger, sygemelding, kørekort
– udredning af uklare eller komplicerede tilstande.

Ved akut sygdom sker tidsbestilling pr. telefon i tidsrummet kl. 08.00 – 12.00, ikke på mail.
Vi gør os umage med, at du hurtigst muligt får afklaret et akut problem, og du ses gerne samme dag mellem kl. 11.00 og 12.00 eller efter særlig aftale.
En akut konsultation berammes til højst 5-6 min og vi vil oftest koncentrere os om det pludseligt opståede problem. Er der øvrige problemer, må du forvente at skulle bestille en ny tid til dette.

Ved behov for aftale om hjemmebesøg sker tidsbestilling mellem kl. 08.00 – 09.00, ikke på mail.
Besøg i hjemmet er forbeholdt patienter, der efter lægens skøn, ikke kan komme i konsultationen.
Anmodning om besøg kan du selvfølgelig selv fremsætte, men også dine pårørende eller hjemmeplejen i samråd med dig.

Onsdag eftermiddag er reserveret sygebesøg af mindre hastende karakter.

Link til ”når vi ikke er her”.

Tidsbestilling via mail

Det er muligt selv at booke en tid til konsultation. Der er afsat begrænsede tidsrum dagligt formiddage og eftermiddage.
Der er afsat 10 minutter til konsultationen, som problemets størrelse må afpasses til.
Vi beder om, at du kun bestiller en tid pr. dag, da vi ellers ikke har tider nok til vores øvrige patienter.
Vær i god tid, da muligheden for tidsbestilling ligger 1-2 uger frem.

Problemstillinger der egner sig til e-mail tidsbestilling er:
– Forebyggende celleskrab
– Kørekort hos unge
– Børneundersøgelse
– Hudlidelser – fx udslæt, kondylomer, uren hud
– Mindre fænomener som ”du lige vil vide, hvad er”.

Vi er glade, hvis du skriver et stikord om emnet, det har stor betydning for os.