Tolkebistand

Hvis lægen eller patienten skønner, at der er behov for tolkebistand, er dette muligt.
Vi samarbejder med tolke via Region Syddanmark.
Disse tider tilpasses efter, hvornår tolken er til rådighed og det er klinikken, der i så fald, rekvirerer tolken via Regionen og du vil blive kontaktet med oplysninger om tidspunkt for fremmøde. Vi vil bede om en bekræftelse på, at den tilbudte tid er accepteret.