Henvisninger

Alle former for henvisninger til f.eks. fysioterapeut og speciallæge behøver som regel en forudgående konsultation. Henvisningen tjener til at give speciallægen de bedste forudsætninger for sin undersøgelse.
Behandleren får de bedste forudsætninger ved at have en vurdering fra henvisende læge.
Dette gælder også ved fornyelse af en henvisning.