Lægen René Borup

Jeg er født i 1962 hos nonnerne på Sct. Joseph hospital, København.
I 1980 tog jeg matematisk – naturvidenskabelig studentereksamen på Statsgymnasiet Schneekloths Skole, Brøndby.

I 1989 fik jeg min embedseksamen i medicin fra Odense Universitet.

Efter embedseksamen:
Jeg var i en årrække aktiv indenfor lægebrevgruppen i Amnesty International.
Jeg har været reservelægerådsformand og tillidsmand på Nyborg sygehus og lægerepræsentant i det lokale Samarbejdsudvalg på Gynækologisk-obstetrisk afdeling i Svendborg.

Jeg har arbejdet et halvt år som distriktslæge i Emmaboda, Sverige.
Fra 1994-1997 havde jeg flere kortere sommerferievikariater i Norge.

Jeg blev speciallæge i Almen Medicin i 1995.
I 1998 blev jeg praktiserende læge i Svendborg i Det Gule Pakhus.

Jeg er medlem af lægeforeningerne DADL (Den almindelige danske lægeforening), PLO (Praktiserende lægers organisation) og DSAM (Dansk selskab for almen medicin).

Klinikken er en solopraksis og har ikke ansat uddannelseslæge.

Via 2 års ansættelse på gynækologisk-obstetrisk afdeling i Svendborg under overlæge Kaalunds ledelse er jeg blevet godt klædt på omkring kvindesygdomme og graviditeter.

Jeg har haft ansættelse på de medicinske afdelinger i Sønderborg, Kolding, Middelfart og Nyborg og har herfra bred erfaring i de medicinske sygdomme. Specielt hjertekarsygdomme og diabetes har haft min store interesse.

Jeg har været på børneafdelingen på OUH og har selv 3 børn.

Jeg er gift med en skolelærer og vi bor i Svendborg og holder meget af naturen. Når tiden tillader det, nyder jeg en tur i min selvbyggede grønlænderkajak i det skønne farvand omkring os.

Personale

Lotte Dennig
Født i 1961.
Jeg har boet og arbejdet i Århus og i Sønderjylland det meste af mit voksne liv, men flyttede for nogle år siden tilbage til Svendborg. Og jeg elsker at være tilbage i en aktiv og livlig by, i smukke omgivelser og tæt på vandet.

Jeg er uddannet lægesekretær og jeg har i over 30 år været ansat i sygehusvæsenet, – i mange år i psykiatrien, i speciallægepraksis og kommet senest fra en ansættelse i Demensklinik Fyn.

Jeg er ansat som praksissekretær og jeg vil være den, I møder i receptionen, når I ringer til klinikken og ved vaccinationer.
Udover det vil jeg om eftermiddagen varetage rutinekontrol af blodtryk og diabetes og lave lungefunktionsundersøgelser.