Ydelser udenfor Sygesikringen – Priser

–    Motorattest                                                     Kr. 550,00 inkl. moms

–    Motorattest /helbredsbetinget                         Kr. 650,00 inkl. moms

–    Taxa/erhvervskørekort                                    Kr. 650,00 inkl. moms

–    Skoleattest – sygemelding til eksamen          Kr. 350,00 inkl. moms

–    Idrætsfritagelse                                              Kr. 250,00 inkl. moms

–    Attest til parkeringsskilt                                  Kr. 375,00 inkl. moms

–    Attest til ansøgning – Invalidebil                     Kr. 500,00 inkl. moms

–    print af blodprøver eller epikrise pr. ark         Kr.   10,00

–    vaccinationer – se pkt. under vaccinationer

Gruppe 2 patienter

–    Konsultation                                                   Kr. 500,00

–    Receptfornyelse                                             Kr. 200,00

–    Telefonkonsultation                                        Kr. 300,00

Privatkonsultation    (ingen EU-papirer el sygesikringstilknytning)

–    Recept                                                            Kr. 200,00

–    Blodprøve                                                       Kr. 200,00

–    Konsultation                                                    Kr. 500,00

Der betales kontant ved konsultationen.
Bemærk: Vi modtager ikke DANKORT.